Publications

༄༅།།ཉམས་ཡིག་བརྒྱ་རྩ་ལས་རླུང་ནད་བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་ནས་ཆང་ནད་ བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་བར། སྨན་གཞུང་འདི་ཉིད་ནི་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་མཁས་དབང་གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་འཕན་དར་གྱིས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། ནང་དོན་གཙོ་བཱུ་ནི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ལ་སོགས་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་གསོ་བཅོས་ཉམས་མྱོང་མན་ངག་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡོམས་གནང་པའི་དཔེ་རྙིང་དཀོན་གྲས་ཤིག་ཡིན། ཤོག་གྲངས་ ༡༨For copies of all our publications, please contact;

Men-Tsee-Khang Exports
(Tibetan Medical & Astrological Institute )
PT-62/5, Kalkaji, New Delhi-110019, India

Tel: 0091-11-26214897/26436823
Fax: 0091-11-26211738
Email: mtkexports@vsnl.net / info@tibetan-medicine.org